درباره انجمن / آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت افتخاری


شخصیت‌های ایرانی که در حوزه‌های علمی و فرهنگی، هنری، بازرگانی و سیاسی، بهداشت و درمان حائز رتبه‌های شاخص و معتبری هستند و حضور آن‌ها، به سبب جایگاهشان، افتخاری برای انجمن تلقی می‌شود، به عضویت افتخاری انجمن درمی‌آیند. هیئت مدیره هر شش ماه یک‌بار می‌تواند بر تعداد اعضای افتخاری خود بیفزاید. امتیازات اعضای افتخاری بدین قرار است:
الف) اعضای افتخاری ملزم به پرداخت حق عضویت سالیانه نیستند.
ب) از اعضای افتخاری برای نشست‌های تخصصی، در جایگاه کارشناسی یا سخنران یا مشاور دعوت به عمل خواهد آمد.
توضیح: این نوع عضویت به دعوت هیات مدیره انجمن انجام میشود و فاقد فرم عضویت است.

1 نظر

  • با سلام اینجانب شهناز قراگوزلو با تحصیلات دو مدرک لیسانس مهندسی شیلات ومدیریت هتلداری خواهان عضو افتخاری در مجموعه هستم

    باتشکرارسال نظر جدید