درباره انجمن / آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت حقوقی


سازمان‌ها، مراکز و مؤسسات دولتی و خصوصی (شخصیت‌های حقوقی)، که در زمینه‌های گوناگون فعالیت دارند و مایل‌اند با انجمن همکاری داشته باشند یا از طرح‌های انجمن حمایت کنند، می‌توانند با پر‌کردن «فرم عضویت حقوقی» و معرفی نماینده یا نمایندگان خود، پس از تأیید هیئت مدیره به عضویت حقوقی انجمن درآیند و از امتیازات زیر برخوردار شوند:
الف) برنامه‌های نشست‌های تخصصی و عمومی انجمن به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.
ب) اعضای حقوقی می‌توانند طی درخواست کتبی، با کارشناسان انجمن جلساتی مشاوره‌ای در مورد فعالیت‌هایشان برگزار کنند.
ج) از نمایندگان توانمند اعضای حقوقی در نشست‌های و جلسات کمیته‌های بهره گرفته می‌شود.
د) اعضای حقوقی می‌توانند از طرح‌های پژوهشی و علمی و فرهنگی انجمن حمایت کنند و طرح‌هایی نیز برای همکاری ارائه دهند.
هـ) گسترش همکاری‌ با اعضای حقوقی و بهره‌گیری از سایر امتیازاتِ انجمن، منوط به تدوین تفاهم‌نامۀ اعضای حقوقی با هیئت مدیرۀ انجمن خواهد بود.
                                                                                لینک  فرم عضویت حقوقی

ارسال نظر جدید